Grup Evliliği

Grup Evliliği

Bir grup evliliğinde,birkaç kocayla birkaç karının evlendiği görülür. Başka bir deyişle,gruptaki tüm erkekler,tüm kadınlarla evlidir.”İlkel” halklar
arasında bazı örnekler görülmesine karşın,böyle evlilikler hiçbir zaman herhangi bir yerde yaygınlaşmamıştır. Bununla birlikte,grup evliliğinde ünlü ve
oldukça başarılı deneyimle 19.yüzyılda Amerika’da John Humprey Noyes ve Oneilde topluluğunda gerçekleştirilmiştir. Bu toplulukta her kadın “kompleks evlilik”
diye adlandırılan bir sisteme göre,kurumsal olarak her erkekle evlidir. cinsel ilişki özgürce gerçekleştirilir,ancak döllenmeden “bilimsel olarak” belirlenen
çiftler dışında kaçınılır. Malatya Bayan Escort

Bilerek doğurmanın bu biçimi (evlilik biçiminden ayrı bir sorun) stirpiculture olarak bilinirdi. İnzivaya çekilen ve nihayet bir
süre sonra ölen karizmatik önderlerinden sonra,bu deneyimin de sonu geldi. Ancak,yakın zamanlarda böyle deneyimlerin başarı şansı az da olsa,yenilendiği
görülmüştür. Eşler üzerindeki duygusal gerginlik,birçok durumlarda çok büyük ve oldukça geleneksel evlilik örneklerinde kendilerini gösterdiği halde,belli
çağdaş”komünler”de grup evliliği varolmuş ve varolagelmektedir. Her şeye karşın,gelecekte,grup evlilik zaman zaman başarılı olabilir. Resmen tanınıp
tanınmayacağı ise başka bir sorundur.

Yorum yapın