Adenoid Kistik Karsinom

Adenoid Kistik Karsinom

Adenoid kistik karsinoma çoğunlukla tükrük bezlerinde görülen adenokarsinomanın nadir bir varyantıdır . Fakat bu formdaki tümörler meme , trakeo bir bronşial ağaç , uterin serviks , larenks ve bartolin bezinde de görülür . Meme kanserlerinin % 1 den ek olarak minik bir kısmını oluşturur . Aksiller lenf nodu tutulumu ve uzak metastazlar nadir görülür . Mammografide öbür benign ve malign tümörlere aynı yuvarlak , lobule nodüller şeklinde görülür .

İnfiltratif Papiller Karsinom

Tüm meme kanserlerinin % 1 bir 2′ sini oluşturur . Aşağı Yukarı yıl 63 bir 67 dir . Mammografide kapsamlı ve sıkı hudutlu kitleler şeklinde izlenirler , makrolobülasyon izlenebilir , bir ya mardin escort
da multiple sahalarda mikrokalsifikasyonlar sıktır . Ultrasonografide ise kompleks kistik kitle görülür .

Paget Rahatsızlığı ( Meme başı karsinoması )

Paget rahatsızlığı meme başının kronik ekzamatoid görünümü ile birlikte santral duktal karsinomun bulunmasıdır . Paget bütün meme kanserlerinin % 1 bir 5’i oranında izlenir . Çoğunlukla unilateraldir . Meme en başında yanma , kaşınma ve ağrıyla başlar . Hiperemi ve ülserasyon ortaya çıkar . Ten lezyonu çoğunlukla derinde yer alan infiltratif ya da intraduktal meme kanseri ile ilişkilidir . İleri yaş grubundaki sıktır . Mammografilerde meme başı ve areolada kalınlaşma , subareoler kitle , meme en başında kalsifikasyonlar izlenir . Meme başının altındaki duktuslar dilatedir . Sık Sık menapozal ya da perimenapozal bayanlarda görülür .

İnflamatuar Meme Kanseri

Meme kanserleri içinde en letal form meydana gelen inflamatuar meme kanser bir an önce 1814 senesinde Charles Bell aracılığıyla memede kitle , ağrı ve kitlenin üzerindeki ciltte nitelik değişikliği olarak tanımlanmıştır . Dermal lenfatiklerde invazyon vardır . Primer ve sekonder olmak üzere 2 tipte görülür . En karakteristik mammografik görünümü memede diffüz olarak çoğalmış doku dansitesidir , ten ve ciltaltı dokularının kalınlığında yükseliş izlenir . Meme başı retraksiyonu ya da aksiller lenfadenopatiler izlenebilir .

Yorum yapın