Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavisi

Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavisi

90’larda cinsel işlev bozukluklarının Rehabilitasyonu Masters ve Johnnihai’un ( 1970 ) çalışmalarından sonraki 25 senede cinsel işlev bozukluklarının ele alınması ve rehabilitasyonunda mühim farklılıklar meydana çıkmıştır . Masters ve Johnson , bayan ve adam cinsel işlev bozukluklarının rehabilitasyonunda üç temele dayandırdıkları bir model önermektedirler:

( a ) Her 2 cinste de paralel , 4 belediye aşamalı ardışık fiziksel ve öznel uyarılmanın olması ( cinsel cevap döngüsü ) ;
( b ) cinsel işlev bozukluklarının oluşumunda ve sürmesinde hata bilgilenme ve performans endişesi enbaşta olmak üzere psikojenik faktörlerin önde gelmesi;
( c ) Cinsel işlev bozukluklarının mardin escort
yarısından fazlasının az , sıkıntı belediye odaklı tedavi yaklaşımlarına ( sensate focus başka bir deyişle duyumsal keşif benzeri ) sıkı cevap vermesi .

Son senelerde model Azalmış cinsel talep bozukluğu ve cinsel travma veya istismar neticesi meydana çıkan problemlerin rehabilitasyonunda de kullanılmaya başlanmıştır . Diğer taraftan 1980’lerin başından beri cinsel terapilerde gittikçe organik ve biyomedikal faktörlerin rolü üstünde durulmaya başlanmıştır . Her ne civarı bu vaziyet en fazla erektil sorun tanı ve rehabilitasyonu amaçlı olabilitesi yüksek ise de azalmış cinsel talep bozukluğu , erken boşalma ve cinsel ağrı bozukluklarında da önem kazanmaya başlamıştır . Bununla Birlikte yaşlılarda ve kronik rahatsızlığı olanlarda cinsel işlev bozuklukları üstünde daha çok durulmaya başlanmıştır . Ruhsal etmenler tarafından da cinsel problemlerin başlamasında ve sürmesinde kaygıdan çok bilişsel süreçlerin belediye idrak etme ve dikkatle ilgili aşamalar belediye rolü üstünde tartışılmaktadır . Buradan yola çıkılarak çoğunlukla cinsel talep ve uyarılma bozukluklarının altında yatan nedenler meydana gelen performansla ilgili zorlukların veya ” kışkırtıcı olma talebi ” nin elenmesi tedavideki odak noktaları olmalıdır . İlişki konusunda etmenler hâlâ cinsel işlev bozukluklarının oluşumunda odaklanılan bir öbür sahası oluşturur . İletişim sıkıntıları , itimat veya yakınlığın olmaması ve kuvvet çatışmaları cinsel sıkıntılara en sık sık eşlik eden sorunlardır . Kültürel ve yaşamsal etmenler de mühimdir . Erkeğe ve kadına biçilen roller de cinsel problemlerin sıklığını etkiler benzeri görünmektedir .

Cinsel işlev bozukluklarının tedavisini evrensel olarak ele alırsak;
A . Rehabilitasyonda evrensel ilkeler:

1 ) Hasta Kişi meydana gelen cinsel ilişkidir .
2 ) İletişim yöntemiyle cinsel öykünün yine ele alınır
3 ) rehabilitasyonda öğrenme yetenekleri vurgulanır .
4 ) Eğitim , dayanak , tavsiye ve içgörü üzerinden çalışılır .
5 ) Eşler amaçlı endişe omaksızın yakınlık ve zevk sağlamak hedeflenir .

B . Davranışçı cinsel terapi teknikleri:

1 ) Eğitim: cinsel cevabı anlamak
2 ) Duyumsal keşif: performans kaygısını azaltmak , partnerin cinselliğini öğrenmek , cinsel birleşme dışındaki cinselliğe odaklanmak , iletişimi artırmak
3 ) Kendini uyarma: kendisinin cinselliğini öğrenmek , kaygıyı azaltmak
4 ) Gevşeme eğitimi: kaygının azaltılması
5 ) Dur/Başla tekniği: bilhassa erken boşalmada uygulanır .
6 ) Daha ileri davranışçı yöntemler

C . Bilişsel Tedavi: Zihni yoğun eden düşünceleri uzaklaştırmak , cinsel haz ve yakınlığa odaklanmak

1 ) Duyumsal keşif: zihinsel odaklanma
2 ) Anksiyetenin azaltılması: fikir durdurulması , dikkati diğer istikamete çevirme
3 ) Cinsel tutumların yine uyarlanması
4 ) Öykü terapisi

D . Çift terapisi:Duygusal ilişkilerde altta yatan işlevsizliği tanışmak , eşlerin iletişimine destek etmek

1 ) Arbede çözümü
2 ) Yakınlığın artırılması
3 ) İletişimin artırılması
4 ) İlişkideki öbür konuların çözümü

E . Ferdi terapi:

1 ) Cinsellik ve/veya yakınlık konusunda ikili duyguların çözülmesi
2 ) Eşle ilgili ikili duyguların anlaşılması
3 ) Çöküntü veya anksiyetenin tedavisi
4 ) Cinsellikle ilgili kendilik imajının değişimi

Yorum yapın